Militaire Colonne | De Regels Omtrent Een Militaire Colonne

Militaire colonnes en verkeersregels in Nederland

Militaire colonnes op Nederlandse wegen bestaan uit diverse motorvoertuigen van militaire of rampenbestrijdingsorganisaties. Deze colonnes hanteren specifieke verkeersregels die zowel door de militairen als andere weggebruikers dienen te worden opgevolgd. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je moet handelen wanneer je een militaire colonne tegenkomt en in welke situaties je ze kunt aantreffen.

Verkeersregels voor militaire colonnes

Veel weggebruikers kiezen ervoor een militaire colonne te volgen om duidelijkheid te verschaffen en mogelijke fouten te vermijden. De geldende verkeersregels voor een complete militaire colonne zijn doorgaans helder. In tegenstelling tot reguliere verkeersdeelnemers hoeft een militaire colonne geen voorrang te verlenen aan voetgangers op zebrapaden of bij bushaltes. Bovendien hoeven de volgende voertuigen in de colonne niet te stoppen voor een rood verkeerslicht als het eerste voertuig al door een groen verkeerslicht is gereden.

Het wordt echter sterk afgeraden een militaire colonne te doorsnijden of te onderbreken, zowel uit veiligheidsoverwegingen als uit respect voor de militaire operaties. In de meeste gevallen is het raadzaam de colonne ongehinderd zijn route te laten vervolgen.

Herkenningstekens en vlaggen van militaire colonnes

Om herkenbaar te zijn op de openbare weg, zijn er specifieke herkenningstekens voor militaire colonnes. Het eerste voertuig in de colonne heeft aan zowel de linker- als rechterzijde een blauwe vlag, en er bevindt zich een blauwe kap voor de koplamp aan de rechterzijde. Het tweede voertuig moet een blauwe vlag aan de rechterzijde hebben, samen met een blauwe kap voor de koplamp aan de rechterzijde. Het laatste voertuig in de colonne heeft aan de rechterzijde een groene vlag en een groene kap voor de koplamp. Alle voertuigen in de colonne dienen groot licht of dimlicht te voeren.

Het herkennen van deze vlaggen en tekens helpt andere weggebruikers om de militaire colonne tijdig te identificeren en gepast te reageren op de aanwezigheid ervan op de weg.