Groene streep op de weg | Richtlijnen & Informatie

Inleiding: groene streep op de weg

Heb je ooit de doorgetrokken groene streep opgemerkt terwijl je met iemand anders over de snelweg rijdt? Deze groene strepen dienen als belangrijk verkeerskenmerk om een veilige doorstroom van het verkeer te waarborgen. Ze zijn niet alleen voelbaar en hoorbaar, maar dragen ook bij aan de algemene verkeersveiligheid door rijstroken te scheiden.

Fysieke kenmerken van groene strepen

De groene strepen zijn vaak gemaakt van specifiek materiaal dat zowel voelbaar als hoorbaar is wanneer je eroverheen rijdt. Dit fysieke aspect fungeert als een waarschuwing om extra aandacht aan het verkeer te besteden en terug te keren naar de juiste rijstrook.

Betekenis van wegstrepen: patroon en kleur

Naast hun fysieke kenmerken hebben wegstrepen betekenis op basis van het patroon waarin ze zijn aangebracht en hun kleur. Ze bieden nuttige informatie voor bestuurders die aandachtig letten op wegmarkeringen.

Samenhang met verkeersborden

Belangrijk om te benadrukken is dat verkeersborden boven de groene strepen staan. Bij het zien van een doorgetrokken groene streep en een verkeersbord met een afwijkende maximumsnelheid, dien je de aanwijzingen van de borden te volgen. Een alerte houding ten opzichte van zowel strepen als borden is daarom essentieel.

Betekenis van de groene streep op de weg

Een groene streep tussen de witte lijnen geeft aan dat op dat specifieke weggedeelte een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. Hoewel dit de aangegeven maximumsnelheid is, blijft het raadzaam de snelheid aan te passen aan de heersende verkeersomstandigheden, zoals nat wegdek of verminderd zicht, voor extra veiligheid op de weg.

Inhaalregels bij groene streep op de weg

Een groene streep aan weerszijden begrensd door een doorgetrokken of ononderbroken streep betekent een inhaalverbod. Hoewel vaak aangegeven met borden, is extra aandacht geboden. Het niet naleven van inhaalverboden kan leiden tot ernstige frontale botsingen op hoge snelheid, met mogelijk fatale gevolgen. Onderbroken strepen rondom de groene streep geven aan dat inhalen is toegestaan, maar voorzichtigheid blijft geboden, vooral met betrekking tot tegenliggers.