Afbuigende Voorrangsweg | Adviezen & Achtergrondinformatie

Ontcijfering van de afbuigende voorrangsweg

Een afbuigende voorrangsweg vormt een uniek type voorrangsweg waar wegen elkaar kruisen, zij het niet in een rechte lijn, maar eerder door af te buigen naar links of rechts.

Betekenis van de afbuigende voorrangsweg

Een afbuigende voorrangsweg is een weg die voorrang heeft op een kruispunt en afbuigt in plaats van rechtuit te gaan. Deze wegen worden aangeduid met specifieke verkeersborden, zoals het bord voor een voorrangsweg of voorrangskruispunt. Onder deze borden kunnen onderschikte borden worden geplaatst die aangeven in welke richting de voorrangsweg afbuigt, naar links of naar rechts.

Herkennen van een afbuigende voorrangsweg

Een verkeersbord voor een afbuigende voorrangsweg wordt gekenmerkt door een rode driehoek. Op dit bord wordt een zwarte pijl of streep gebruikt om aan te geven naar welke kant de weg afbuigt.

Belangrijke verkeersregels bij een afbuigende voorrangsweg

Wanneer je op een afbuigende voorrangsweg rijdt, dien je voorrang te verlenen aan alle bestuurders die het kruispunt benaderen. Als je een afbuigende voorrangsweg nadert en bord B6 ziet, moet je voorrang geven aan alle andere bestuurders die de voorrangsweg volgen of verlaten.

Hoewel je al op de voorrangsweg rijdt, is het raadzaam om je richtingaanwijzer te gebruiken bij het afbuigen. Dit stelt andere weggebruikers in staat om te zien naar welke richting je afbuigt op de afbuigende voorrangsweg.